Sempozyumun Amacı

Bir Cumhuriyet şehri olarak kurulan ve Türkiye’nin sanayi şehri olarak bilinen Karabük, Hadrianapolis Antik kent kalıntılarından başlamak üzere Roma dönemine, Candaroğlu Beyliğine ve Osmanlı Devleti’ne kadar birçok devlete ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Türk-İslam egemenliğine geçtikten sonra ilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanında değerler üreten Karabük (Safranbolu), camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, tekke ve dergâhlarla müesses bir şehir kimliğine bürünmüştür. Yetiştirdiği ilim ve fikir adamlarıyla da isminden söz ettirmiştir. Bu bağlamda Karabük ve çevresinde yetişmiş Osmanlı dönemi âlimlerinin yazma, telif ve tercüme eserleri ile bu âlimlerin biyografileri (tercüme-i hâl)’nin üzerine yapılacak araştırmalar, ilim literatürü için paha biçilmez bir önemi haizdir.

Cumhuriyet’in ilanı ile kurulan “Yeni Türkiye”nin sanayi geçmişini ifade etmesi açısından da Karabük şehri yakın geçmişin iktisadî hayatına dair önemli iz düşümler taşımaktadır. Dolayısıyla Karabük’ün Türkiye ekonomisine ve sanayisine olan katkısı da gözler önüne serilerek, geçmiş ve bugünkü durumun mukayesesi ile birlikte değerlendirmeye sunulması faydalı olacaktır.

Belirlenen konular çerçevesinde, nitelikli çalışmalarla ortaya çıkan bildirilere yer verilmesiyle, Türkiye ve uluslararası bilim literatürüne katkı sağlamak, sempozyumun öncelikli amaçlarından birisidir. Buna göre sempozyum, konu başlıkları ile ilişkili bildiri sunmak isteyen tüm katılımcılara açık olup, multidisipliner bir anlayış ve amaçla düzenlenmektedir. Bu sempozyum ile Karabük’ün, çeşitli alanlarda akademik çalışmalar yapan kıymetli bilim insanlarının ilmî tartışmalarına, fikir alışverişlerine, disiplinler arası iş birliğine katkı sağlaması, yeni akademik araştırma alanlarına zemin oluşturması için bir imkân olması da amaçlanmıştır. Bununla birlikte sempozyumun Karabük ve çevresi özelinde hedeflenen amaçları şu şekilde sıralanabilir:

1- Karabük ve çevresinin ilim ve kültür hayatına katkı sunmuş âlimler ve eserlerinin tanıtılması,

2- Karabük’ün sosyo-kültürel tarihinin ortaya çıkarılması,

3- Karabük Üniversitesi’nin şehrin ilim ve kültür hayatına katkısının ortaya konulması,

4- Karabük ve çevresinin arkeolojik olarak konumu ve değerini belirlemek, yeni arkeolojik alanlar oluşturulabilme imkanını değerlendirmek,

5- Uluslararası görünürlük açısından Karabük’ün ülkemize katkısını ortaya çıkarmak,

6-  Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin dini ve ilmi hayat üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak,

7- Dinî ve beşerî ilimler çerçevesinde Karabük ilinin geçmişine ve bugününe ışık tutmak.